Coaching – Att växa som människa

Eva Ardenmark

Eva Ardenmark

Det handlar om perspektiv!

Jag kan och jag vill och jag ska…

Har du några mål eller flyter du bara med?
I livets olika skeenden utmanas vi alla att välja
och ibland väljer vi att inte välja alls. Hur gör du?
Väljer du medvetet det du tror blir bäst för dig,
situationen eller tidpunkten och når dina mål?
Behöver du – som så många andra stöd i ditt sätt
att tänka för att nå dina mål eller komma vidare?
Ofta kan en utomstående person som lyssnar
förbehållslöst och professionellt med enkla och
raka frågor få dig att själv hitta dina egna lösningar.

Det är egentligen inom dig själv som alla dina svar
finns. Kanske behöver du mitt stöd och min hjälp
att finna dina svar, dina frågor och din väg framåt?
Tiden är inne för att uppleva livet här och nu!
Om du lever i det förgångna eller framtiden så kommer
inget att förändras. Samma gamla mönster upprepas
och ingen tid tas för reflektion och personligt växande.
Du kommer inte till målet utan det ligger ständigt
långt ifrån dig där du omedvetet kan ha placerat det.
Jag har lång erfarenhet av coachande samtal med
privatpersoner och ledare. Konstruktiva samtal
för att komma vidare med människor som behöver
hjälp att hitta vägen vidare, växa som människa och
nå sina egna mål.

Jag ser fram emot ett samtal – en resa med dig. Just DU!
Kontakta mig genast för ett inledande samtal.