Enhetsenergi / Deeksha

En upplevelse av Enhet

Vid Oneness University i Indien har jag initierats att förmedla en Enhetsenergi som också kallas Onness Blessings eller Deeksha.

Vad är Enhetsenergi?

Ordet Deeksha är sanskrit och betyder egentligen initiering, en djup visdom som i Indien förmedlades av andliga lärare till deras elever. Numera avses ofta energiöverföring som hjälper oss i vår personliga och andliga utveckling. Den egna upplevelsen av Enhetsenergin kan variera från gång till gång och människor upplever den på många olika sätt. Men många upplever en känsla av djup frid, stillhet och lugn, andra en bubblande glädje, och vissa en starkare koppling till allt omkring oss… Oneness – Enhet

Enhetsenergin är inte bunden till någon speciell religion, alla är lika välkommna oavsett trosinriktning att ta emot denna energiöverföring, som sätter oss i förbindelse med vår egen inre Gudomlighet.

Oneness temple i Indien - aug 2008

Oneness temple i Indien - aug 2008

Enhetsenergin kallas också ibland för kosmiskt ljus, den är intelligent och ger oss precis vad vi behöver för att utveckla vårt medvetande. Utrensningar och processer frigör oss. Enhetsenergin höjer energin i kroppen och löser upp blockeringar, öppnar hjärtat och stillar sinnet. Den gör att vi vågar och kan uppleva våra känslor så att vi får perspektiv på stress, lidande, avundsjuka, irritationer och ilska och den leder oss mot ett högre medvetande, inre frid och glädje.