The Reconnection®

eric_pearl_book

The Reconnection har med den personliga livsvägen att göra, och är Eric Pearls version av den initiering som satte igång hans healingförmåga. The Reconnection sker vid två olika sessioner, med minst 24 och högst 72 timmar mellanrum. Besöken tar cirka en timme. Det rekommenderas att du fått minst en healing först.

The Reconnection, även kallad Personlig Reconnection. Så här beskriver Eric Pearl The Reconnection® på sin hemsida:

”Ursprungligen var meridianerna (akupunkturlinjerna) på våra kroppar sammanlänkade med de nätlinjer som omsluter planeten och korsar varann på kraftplatser som Machu Pichu och Sedona. Dessa linjer var designade att fortsätta ut och förena oss med ett oerhört mycket större nät och knyta ihop oss med hela universum.

Våra kroppar innehåller egna uppsättningar av energilinjer och punkter och, även om de bara är rester av vad de en gång var, fortsätter dessa linjer att tjäna som vår förbindelselänk till universum: en kanal som underlättar vår kommunikation av energi, ljus och information mellan stort och litet, makrokosmos och mikrokosmos, universum och mänskligheten. Mänskligheten blev med tiden avskild från dessa linjer och vi förlorade vår medfödda länk till universum, och distanserade oss från vår tidigare snabba och expansiva grad av evolution. THE RECONNECTION ger ”nya” axiatonala linjer som sammanlänkar oss på en mer kraftfull och utvecklande nivå än någonsin tidigare. Dessa linjer är del av ett tidlöst nätverk av intelligens, ett parallell-dimensionellt system som drar till sig basenergi för den mänskliga kroppens förnyelsefunktioner.”

Boken som skrivits av Eric Pearl är utgiven på 27 språk finns  även på svenska.